https://www.replica-watches.co
luxury watch

replica watches review

Դասընթացներ

Ընդհանուր անգլերեն

Begginer (1st level) Սովորողները կարող են հաղորդակցվել մինիմալ ձևով, ինչպիսին է օրինակ ընտանիք, ընկերներ, սիրած զբաղմունք և այլն,ունենալ հիմնական քերականական գիտելիքներ և անհրաժեշտ բառեր:

Մանրամասն

Ակադեմիական անգլերեն

Այս դասընթացը մշակում եւ կատարելագործում է բանավոր եւ գրավոր ակադեմիական անգլերենի հմտությունները: Լեզվի այս 4 ասպեկտներից բաղկացած (կարդալու, գրելու, խոսելու եւ լսելու) ակադեմիական դասընթացի ժամանակ ուսանողները պետք է կարողանան ընկալել եւ արտադրել ընդհանուր եւ ակադեմիական անգլերենը C2 մակարդակին համապատասխան

Մանրամասն

TOEFL/IELTS

IELTS 8 շաբաթյա այս դասընթացը կպատրաստի ձեզ IELTS թեսթին: Այս թեսթը հիանալի տարբերակ է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել կամ աշխատել աշխարհի տարբեր երկրներում:

Մանրամասն

Մասնագիտական անգլերեն

Բիզնես անգլերեն Բիզնես անգլերենի ծրագիրը կենտրոնանում է զարգացնելու անգլերենի հմտությունները մասնագիտական միջավայրում օգտագործելու համար:

Մանրամասն

Երեխաների համար

“English House” ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է աննախադեպ անգլերեն լեզվի դասնթացներ հատուկ մեթոդով, որը միանգամից ապահովում է անկրկնելի, սահուն բանավոր խոսք: Ծրագիրը նախատեսված է 5-12 տարեկան երեխաների համար:

Մանրամասն

Փիրսոն թեստ

Ընդհանուր անգլերենի Փիրսոն թեստը (PTE General) կազմված է 6 փուլից: Այս թեստը համընդհանուր ճանաչում ունի եւ ընդունված է բազմաթիվ երկրներում գործատուների եւ ազգային կրթական իշխանությունների կողմից՝ որպես անգլերեն լեզվի պահանջվող մակարդակի ապացույց: Թեստի վեց մակարդակները ապահովվում են Էդէքսելի (EdExcel Limited) համագործակցությամբ , որը հանդիսանում է Մեծ Բրիտանիայի խոշորագույն շնորհումների մարմին` ակադեմիական եւ մասնագիտական որակավորումների համար:

Մանրամասն

kopior klockor
replica watch

aaa replica watches