Մասնագիտական անգլերեն

Բիզնես անգլերեն
Բիզնես անգլերենի դասընթացը զարգացնում է անգլերենի հմտությունները մասնագիտական միջավայրում օգտագործելու համար:
Այն ապահովում է ձեզ հատուկ աշխատանքային լեզվով եւ գործարար հմտություններով: Դասընթացների ընթացքում դուք սովորում եք կազմել զեկույցներ, կատարել հեռախոսազանգեր, տիրապետել գործնական նամակագրության հմտություններին, բանակցելու և ելույթներ պատրաստելու կարողություններին, ինչպես նաև ձևավորվում է սահունություն և վստահություն բանավոր հաղորդակցության մեջ:

Դասերն անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ 2 ժամով՝

 խմբակային 12 դաս՝  40 000 դրամ

անհատական 8 դաս՝  48 000 դրամ (1 ժամ՝ 6000 դրամ)

Իրավական անգլերեն

Այս դասընթացը օգնում է ուսանողներին զարգացնել օրենքի մասին իրենց հասկացողությունը՝ համախմբելով լեզվական հմտությունները մասնագիտական համատեքստի միջոցով: Դասընթացը ընդգրկում է մի շարք իրավական թեմաներ, ինչպիսիք են օրենք ընկերության մասին, դատական քաշքշուկներ, արբիտրաժ, քրեական օրենք, պայմանագրերի վերլուծում, համաձայնագրերի առանձնահատկությունների քննարկում և այլ գործողություններ:

Անգլերեն Մարքեթինգ և Գովազդ

Անգլերեն Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարում 

Ֆինանսական, Բանկային, Հաշվապահական Անգլերեն

Լոգիստիկ Անգլերեն

ՏՏ Անգլերեն

Անգլերեն Կառավարում

Տուրիստական Անգլերեն

Ինժեներական անգլերեն

Դասերն անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ 2 ժամով և տևում են 2 ամիս՝

խմբակային 12 դաս՝  40 000 դրամ

անհատական 8 դաս՝  48 000 դրամ (1 ժամ՝ 6000 դրամ)