https://www.replica-watches.co
luxury watch

replica watches review

Մասնագիտական անգլերեն

Բիզնես անգլերեն
Բիզնես անգլերենի ծրագիրը կենտրոնանում է զարգացնելու անգլերենի հմտությունները մասնագիտական միջավայրում օգտագործելու համար:
Այն ապահովում է ձեզ հատուկ աշխատանքային լեզվով եւ գործարար հմտություններով: Դասընթացների ընթացքում Դուք սովորում եք կազմել զեկույցներ, կատարել հեռախոսազանգեր, տիրապետել գործնական նամակագրության հմտություններին, բանակցելու և ելույթներ պատրաստելու կարողություններին, ինչպես նաև ձևավորվում է սահունություն, ճշգրտություն և վստահության բանավոր հաղորդակցության մեջ:

Դասերն  անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ  2 ժամով և տևում են 2 ամիս: Արժեքը՝ 30 000 դրամ ամիսը:

Իրավական անգլերեն

Այս դասընթացը օգնում է ուսանողներին զարգացնել օրենքի մասին իրենց հասկացողությունը՝ համախմբելով լեզվական հմտությունները մասնագիտական համատեքստի միջոցով: Դասընթացը ընդգրկում է մի շարք իրավական թեմաներ, ինչպիսիք են օրենք ընկերության մասին, դատական քաշքշուկներ, արբիտրաժ, քրեական օրենք, պայմանագրերի վերլուծում, համաձայնագրերի առանձնահատկությունների քննարկում և այլ գործողություններ:
Դասերն անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ 2 ժամով և տևում են 2 ամիս: Արժեքը՝ 30 000 դրամ ամիսը:


kopior klockor
replica watch

aaa replica watches