https://www.replica-watches.co
luxury watch

replica watches review

Ընդհանուր անգլերեն

Begginer
(1st level)
Սովորողները կարող են հաղորդակցվել մինիմալ ձևով, ինչպիսին է օրինակ ընտանիք, ընկերներ, սիրած զբաղմունք և այլն,ունենալ հիմնական քերականական գիտելիքներ և անհրաժեշտ բառեր:

Elementary
(2nd level)
Սովորողները կարող են օգտագործել ավելի բարդ կառուցվածքներ և ավելացնում են բառապաշարը:
Pre-intermediate
(3rd level)
Սովորողները դրսևորում են ավելի լուրջ բառային և քերականական գիտելիքներ, քննարկումներ և ավելի անսխալ գրավոր խոսք:
Intermediate
(4th level)
Սովորողների մոտ զարգանում է լսելու հմտությունը, գործ- նական քերականությունը, բանավոր խոսքը, քննար-կումներ տարբեր թեմաների շուրջ և իհարկե ավելանում են կարդալու նյութերը
Upper Intermediate
(5th level)
Սովորողները կարող են ավելի սահուն խոսել, օգտագործել բառակապակցություններ, ոճական համեմատություններ, ճիշտ քերականություն:
Advenced
(6th level)
Սովորողները կարող են վստահորեն հաղորդակցվել ակադեմիական, գիտական, քաղաքական թեմաներով: ԼԵզուն ճշգրտորեն է ընկալվում:

kopior klockor
replica watch

aaa replica watches