Ընդհանուր անգլերեն

Beginner
(1st level)

Այս մակարդակում սովորողները կարող են հաղորդակցվել պարզ թեմաների շուրջ (ընտանիք, ընկերներ, սիրած զբաղմունք, աշխատանք, ճանապարհորդություն)։

Elementary
(2nd level)

Այս մակարդակում սովորողները կարող են հեշտությամբ կարդալ փոքր տեքստեր և տրամաբանորեն ներկայացնել իրենց խոսքը և մտքերը։ 

Pre-intermediate
(3rd level)
Այս մակարդակում սովորողները կարող են սկսել և շարունակել զրույցը ինչպես ծանոթ, այնպես էլ բազմաթիվ այլ թեմաների շուրջ; գրել պաշտոնական նամակ կամ հարցում։
Intermediate
(4th level)
Այս մակարդակում սովորողների մոտ զարգանում է լսելու հմտությունը, քերականական ճիշտ կառույցների կիրառումը, բավականին լավ հաղորդակցվելու, գրքեր կարդալու, ֆիլմեր դիտելու, էսսեներ գրելու կարողությունը։
Upper Intermediate
(5th level)

Այս մակարդակում սովորողները կարող են ավելի սահուն խոսել, օգտագործել բառակապակցություններ, ոճական համեմատություններ, անսխալ քերականական կառույցներ։

Advenced
(6th level)

Այս մակարդակում սովորողները կարող են վստահորեն հաղորդակցվել ակադեմիական, գիտական, քաղաքական թեմաներով: Լեզուն ճշգրտորեն է ընկալվում: