Author Archives: Lilia

  • -

Փիրսոն թեստ

Ընդհանուր անգլերենի Փիրսոն թեստը (PTE General) կազմված է 6 փուլից:
Այս թեստը համընդհանուր ճանաչում ունի եւ ընդունված է բազմաթիվ երկրներում գործատուների եւ ազգային կրթական իշխանությունների կողմից՝ որպես անգլերեն լեզվի պահանջվող մակարդակի ապացույց: Թեստի վեց մակարդակները ապահովվում են Էդէքսելի (EdExcel Limited) համագործակցությամբ , որը հանդիսանում է Մեծ Բրիտանիայի խոշորագույն շնորհումների մարմին` ակադեմիական եւ մասնագիտական որակավորումների համար:

Փիրսոն թեստը (PTE young learners) նախատեսված է նաև 6-13 տարեկան երեխաների համար, որը ներկայացնում է Էդէքսելը (EdExel)` Մեծ Բրիտանիայի խոշորագույն քննական մարմինը:
Թեստը կազմված է 4 տարբեր փուլերից և գնահատում է երեխայի անգլերեն լեզվի հաղորդակցության կարողությունը:

Փիրսոն թեստը (PTE General) արդեն հասանելի է Հայաստանում, և դուք այն կարող եք հանձնել ՛՛Ինգլիշ Հաուս՛՛ ուսումնական կենտրոնում, որը հանդիսանում է լիազորված կենտրոն:


  • -

  • -

TOEFL/IELTS

IELTS

8 շաբաթյա այս դասընթացը կպատրաստի ձեզ IELTS թեսթին: Այս թեսթը հիանալի տարբերակ է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել կամ աշխատել աշխարհի տարբեր երկրներում:

Read More

  • -

Ընդհանուր անգլերեն

Begginer
(1st level)
Սովորողները կարող են հաղորդակցվել մինիմալ ձևով, ինչպիսին է օրինակ ընտանիք, ընկերներ, սիրած զբաղմունք և այլն,ունենալ հիմնական քերականական գիտելիքներ և անհրաժեշտ բառեր:
Read More

  • -

Երեխաների համար

“English House” ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է աննախադեպ անգլերեն լեզվի դասնթացներ հատուկ մեթոդով, որը միանգամից ապահովում է անկրկնելի, սահուն բանավոր խոսք: Ծրագիրը նախատեսված է 5-12 տարեկան երեխաների համար:

Read More

  • -

Մասնագիտական անգլերեն

Բիզնես անգլերեն
Բիզնես անգլերենի ծրագիրը կենտրոնանում է զարգացնելու անգլերենի հմտությունները մասնագիտական միջավայրում օգտագործելու համար:

Read More

  • -

Ակադեմիական անգլերեն

Այս դասընթացը մշակում եւ կատարելագործում է բանավոր եւ գրավոր ակադեմիական անգլերենի հմտությունները:
Լեզվի այս 4 ասպեկտներից բաղկացած (կարդալու, գրելու, խոսելու եւ լսելու) ակադեմիական դասընթացի ժամանակ ուսանողները պետք է կարողանան ընկալել եւ արտադրել ընդհանուր եւ ակադեմիական անգլերենը C2 մակարդակին համապատասխան

Read More