Ակադեմիական անգլերեն

Այս դասընթացը մշակում եւ կատարելագործում է բանավոր եւ գրավոր ակադեմիական անգլերենի հմտությունները:
Լեզվի այս 4 ասպեկտներից բաղկացած (կարդալու, գրելու, խոսելու եւ լսելու) ակադեմիական դասընթացի ժամանակ ուսանողները պետք է կարողանան ընկալել եւ արտադրել ընդհանուր եւ ակադեմիական անգլերենը C2 մակարդակին համապատասխան, ինչպես սահմանված է լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգում (CEFR ): Ուսանողները զարգացնում են գրավոր եւ բանավոր հմտությունները, որոնք հնարավորություն կտան նրանց հաջողությամբ բանակցել տարբեր բնագավառներում:
Դասերն անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ 2 ժամով և տևում են 2 ամիս: Արժեքը՝ 30 000 դրամ՝ ամիսը: