TOEFL/IELTS

TOEFL և IELTS նախապատրաստական կուրսերը նախատեսված են կենտրոնանալու ակադեմիական անգլերենի քննությունների բաղադրիչների վրա լեզվական հմտության միջին մակարդակում: Պարապմունքները ներառում են թեստ հանձնելու մարտավարություններ, հարցերի տեսակների վերլուծություններ, լսելու ստրատեգիաններ, բառերի իմաստների կռահում կոնտեքստից, քերականական կառույցների վերլուծություն և գտնել թեստերի հարցերի պատասխաները հատկացված ժամանակահատվածում: Այս դասընթացները հատուկ ուշադրություն են դարձնում խոսակացական բաժնի վրա մասնակիցների գնահատման միջոցով՝ ըստ խոսակցական խորագրի, որը ընդունված է Educational Testing Service (ETS)-ի կողմից:
Դասերն անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ 1.5 ժամով և տևում են 2 ամիս: Արժեքը՝ 90.000 դրամ ամիսը: