Ընդհանուր անգլերեն

Begginer
(1st level)

Սովորողները կարող են հաղորդակցվել մինիմալ ձևով, ինչպիսին է օրինակ ընտանիք, ընկերներ, սիրած զբաղմունք և այլն, ունենալ հիմնական քերականական գիտելիքներ և անհրաժեշտ բառեր:

Elementary
(2nd level)

Սովորողները կարող են օգտագործել ավելի բարդ կառուցվածքներ և ավելացնում են բառապաշարը:

Pre-intermediate
(3rd level)

Սովորողները դրսևորում են ավելի լուրջ բառային և քերականական գիտելիքներ, քննարկումներ և ավելի անսխալ գրավոր խոսք:

Upper Intermediate
(5th level)

Սովորողները կարող են ավելի սահուն խոսել, օգտագործել բառակապակցություններ, ոճական համեմատություններ, ճիշտ քերականություն:

Intermediate
(4th level)

Սովորողների մոտ զարգանում է լսելու հմտությունը, գործ- նական քերականությունը, բանավոր խոսքը, քննար-կումներ տարբեր թեմաների շուրջ և իհարկե ավելանում են կարդալու նյութերը

Advenced
(6th level)

Սովորողները կարող են վստահորեն հաղորդակցվել ակադեմիական, գիտական, քաղաքական թեմաներով: ԼԵզուն ճշգրտորեն է ընկալվում: