Upper Intermediate
(5th level)

Սովորողները կարող են ավելի սահուն խոսել, օգտագործել բառակապակցություններ, ոճական համեմատություններ, ճիշտ քերականություն: